תקנון אתר ומדיניות שימוש

תקנון

ברוכים הבאים לחנות האינטרנט של ניב דיזיין.

בניב דיזיין הלקוחות הנם בראש סדר העדיפויות שלנו וחשיבותם עליונה. ולכן, לפני הכול חשוב לנו שתהיו שמחים. עם זאת, קיימים כללים ונוהגים המוכתבים לנו ע”י הספקים והיצרנים איתם אנו עובדים. לכן, אנא קראו תקנון זה בקפידה יתרה לפני ביצוע ההזמנה. ביצוע הזמנה מהווה את הסכמתכם המלאה לתנאים הכלולים בו.
על תקנון זה יחלו חוקים של מדינת ישראל.
אתר זה מאובטח.
רכישת מוצרים באתר ניתנים אך ורק למי שמלאו לו 18 שנים.

כללי

1. אתר זה בבעלות ניב דיזיין ע"מ 312538440  (להלן: “החברה”) ומופעל על ידה. באתר נמסר מידע למשתמש והוא מאפשר ביצוע רכישות מוצרים ו/או שירותים (להלן: “המוצרים”).
2. אנא קרא בעיון את הוראות התקנון, מדינית הפרטיות, הוראות השימוש וכן את האחריות בתיאור כל מוצר ומוצר המהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הוראות אלה הן הסכם מחייב בינינו ובין כל אדם העושה שימוש באתר, כולל רכישת מוצרים באמצעות האתר או בהזמנה טלפונית (להלן: “המשתמש” או “הלקוח”). עשיית שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות, ואם תנאי מתנאיהם אינו מוסכם עליך, עליך להימנע מלעשות שימוש באתר. במקרה כזה באפשרותך לפנות אלינו, לפרט את הבעיה ולבקש כי ננסה למצוא פתרונות חלופיים.
3. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין תנאי התקנון, הוראות התקנון יגברו.
4. אין באמור בתקנון כדי לגרוע מחובותינו על פי הוראות דין שלא ניתן להתנות עליהן. אם קיימת סתירה בין התקנון לבין הוראת דין שאין להתנות עליה, תגבר הוראת הדין.
5. אנו רשאים לעשות שינויים בתקנון בכל עת, על פי שיקול דעתנו, ללא הודעה מראש או בדיעבד. נוסח התקנון המחייב בכל עת הוא הנוסח המפורסם באתר.
6. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו בלשון זכר משמעו גם לשון נקבה ולהיפך. כותרות הפרקים מובאות לנוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנות.
7. השימוש באתר מותר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים ובאופן ובהיקף המותר על פי כללי השימוש ההוגן והוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, ללא מתן הרשאה כתובה מראש, אין לבצע באתר ובתכניו כל שימוש מסחרי, העתקה, שיחזור, אחסון, פרסום, הפצה, עיבוד, סריקה, הפעלת תוכנות כגון Robots, Crawlers וכיו”ב, הצגה חוזרת, יצירת מאגר וכל פעולה הקשורה באלה. כמו כן אסורה פגיעה בזכויותנו לרבות זכויות הקניין הרוחני וכן אסורה פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.
8. מסירת פרטים באתר מהווה הצהרה כי הפרטים הם פרטים נכונים ועדכניים שלך. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר, להתחזות לאחר או לעשות שימוש בכרטיס אשראי של אדם אחר אלא בהרשאתו המפורשת..
9. פעולה בניגוד לאמור בתקנון בכלל ובסעיפים 7 – 8 בפרט עשויה להוביל להגבלת הגישה ו/או לחשיפה אזרחית ו/או פלילית על פי כל דין.
10. ניתן לבצע בירורים ולקבל כל מידע נוסף בטלפון מספר 052-8062966 בין השעות 09:00 – 19:00, בהודעת ווטסאפ למספר 052-8062966, או בדוא”ל: nivfurniture@gmail.com.


המידע המתפרסם על ידנו


11. אנו עושים מאמצים רבים כדי שהמידע המוצג באתר, לרבות פרטי המוצרים ומחיריהם, יהיה מדוייק ונכון בכל עת. עם זאת, ייתכנו שגיאות אותן נשתדל לתקן מוקדם ככל שהדבר יתאפשר. אם הוצג מידע כלשהו בטעות, לרבות בכל הנוגע למחיר המוצר, אין בכך כדי לחייבנו לפעול על פיו. במקרה כאמור נודיע לך על הטעות מוקדם ככל הניתן ואם לא יימצא פתרון לשביעות רצון שני הצדדים, תהיה רשאי לבטל את העסקה.


12. הרינו רשאים בכל עת לשנות את המידע המוצג באתר, לרבות המוצרים הנמכרים, מחיריהם ותנאי מכירתם. הפרסום המחייב הוא אך ורק הפרסום העדכני הקיים באתר בעת ביצוע הרכישה.


13. מחירי המוצרים המופיעים באתר אינם כוללים דמי משלוח או תשלום עבור הרכבת מוצרים הדורשים הרכבה. ניתן לרכוש מוצרים ולאספם ממחסנינו באופן עצמאי בתיאום מראש אם הדבר מתאפשר. הרכבת המוצרים בביתך היא לבחירתך ומתבצעת תמורת תשלום נוסף.
14. איננו מתחייבים לפרסם כל הנחה או מבצע באתר ואיננו מתחייבים כי כל המבצעים או ההנחות הניתנות יינתנו לכלל הציבור. אנו רשאים בכל עת לשנות ולבטל את המחירים, ההנחות או המבצעים או לקבוע להם תנאים על פי שיקול דעתנו וללא מתן הודעה על כך.
15. המחירים באתר כוללים מע”מ.
16. כל המוצרים המתפרסמים באתר, לרבות מוצרים המתפרסמים במבצעים, הם מוצרים המצויים במלאי החברה או שבאפשרותנו להזמין מספקינו בתוך פרק הזמן שנקבע לאספקתם על פי הקבוע באתר ובתנאי ההזמנה. אנו מבצעים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המתפרסמים באתר וזמינותם ומעדכנים את הפרסום באתר בהתאם. עם זאת מובהר כי לעתים עשוי להיווצר פער בין סיום המלאי של מוצר מסויים ו/או הפסקת זמינות ייצורו לבין עידכון האתר. איננו יכולים להתחייב בוודאות כי כל מוצר המתפרסם זמין לאספקה בכל עת ואין להסתמך על כך. אם מוצר אינו זמין במלאי, אנו ניצור איתך קשר, ניידע אותך על כך ונציע לך מוצרים חלופיים דומים במידת האפשר. אם לא תרצה לרכוש מוצר חלופי, כרטיסך לא יחוייב. לא תהיה לך טענה או עילת תביעה בגין מקרה בו מוצר שפורסם לא יהיה זמין לרכישה.
17. באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק והאינסטגרם שלנו, מפורט מידע לגבי מוצרים הנמכרים על ידנו ומחירם. המידע הוא תמציתי בלבד ואינו מציג את כל המידע הרלוונטי לגבי המוצר. הנך מוזמן ליצור איתנו קשר לפרטים נוספים.
18. בכפוף להוראות הדין, בחלק מן המוצרים עשויה להיות סטיה של עד 2% בין גודל המוצרים המצויין בפרסום לבין גודל המוצר בפועל.
19. הגלישה באינטרנט אינה שוות ערך להתרשמות מן המוצרים בעין והתמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. צבע המוצרים, צורתם וגודלם עשויים להיות שונים במציאות מהאופן בו הם מוצגים על המסך, וזאת בין היתר כתוצאה מהגדרות התצוגה במסך, הגדרות המצלמה, סוג התאורה, זווית הצילום וכן הלאה ולא תהיה לך עילת תביעה או טענה בגין כך. עליך לקרוא את תיאור ומידות המוצר באתר לצורך וידוא כי הוא מתאים לצרכיך, וניתן לפנות אלינו לבירור פרטים נוספים. פרטי נוי המוצגים בתמונות אינם חלק מן העסקה.
20. שים לב: בחלק מן המוצרים עשוי להיות שוני בין המוצר המוצג לבין המוצר שיתקבל כתוצאה מתכונות המוצר. בתוך כך מודגש כי מוצרי עץ אינם זהים זה לזה ועל כן במוצרי עץ/פורניר צפויים להיות הבדלים, בין היתר בגוון, מספר העיניים, סדקים טבעיים בעץ והפוליטורה. בנוסף, מוצרים בעלי ריפוד בד קטיפתי ובפרט בד מסוג “בייסיק”, עשויים לשנות את הגוון כתוצאה משינויי תאורה או מזוויות שונות, בהתאם לכיוון הסיבים.
שים לב: ספות ארוכות (מעל 2.30 מ’) מיוצרות כשהן מחולקות. באפשרותך לבקש כי הספה שהזמנת תיוצר ללא חלוקה, נא ציין את הדבר בעת ההזמנה. שים לב, כי במקרה זה מדובר בהזמנה מיוחדת אשר מעת תחילת ייצורה אינה ניתנת לביטול.
21. שים לב: בחלק מן המוצרים צפויים להיווצר שינויים מסויימים כתוצאה מן השימוש, כגון שקיעה או התרככות במידה סבירה של רכיבים רכים כגון כריות וחומרי ריפוד, קימוט של הבד ושינוי גוון בבדי מיקרופייבר קטיפתיים. שינויים אלה נובעים מתכונותיו הטבעיות של החומר, אינם מהווים אי התאמה, פגם או תקלה ולא תינתן אחריות בגינם. מובהר, כי הרהיטים מיוצרים באופן אשר לוקח בחשבון את השפעת השימוש על הרהיט, במידה מסויימת של התרככות או כיו”ב.

רכישת מוצרים ואספקתם


22. בביצוע רכישה באתר הנך מצהיר כי אתה בן 18 ומעלה, כשיר משפטית, מחזיק באמצעי תשלום תקף, ובעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה אליה יישלחו הודעות הקשורות ברכישה.
23. ביצוע הזמנה יושלם רק לאחר קבלת הודעת אישור ההזמנה.
24. בהזמנה יימסר מועד האספקה המשוער של המוצר. החברה תעשה מאמץ לספק את המוצר במועד האספקה המשוער אך עיכוב באספקת המוצר של עד 14 ימי עסקים לאחר מועד זה, ובמקרים בהם האספקה היא לאזורים מרוחקים המפורטים בסעיף 28, עיכוב של עד 28 ימי עסקים, לא ייחשב כאיחור או כהפרת הסכם ולא תהיה זכאי לפיצוי בגינו. יובהר כי במסגרת ימי עסקים לא נכללים ימי ו’, ש’, ערבי חג וחג (לעיל ולהלן: “ימי עסקים”).
במקרים חריגים עשויים להיגרם עיכובים נוספים, כתוצאה מחגים נוצריים או מוסלמיים או מנסיבות שאינן בשליטת החברה או באחריותה ואשר אינה יכולה לצפות אותם מראש (כגון עיכובים בהובלת מוצרים לישראל, שביתות, סגרים וכן הלאה). אם העיכוב נובע מנסיבות כאלה, עיכוב של עד 20 ימי עסקים בנוסף לאמור גם הוא לא ייחשב כאיחור או כהפרת הסכם והמשתמש לא יהיה זכאי לפיצוי בגינו.
25. אם התשלום עבור המוצר לא בוצע במלואו, לאחר קבלת הודעה כי המוצר מוכן על הלקוח להשלים את התשלום ולאסוף את המוצר, או אם שילם עבור הובלה – לתאם את מועדה. עליך להשלים את התשלום ולאסוף את המוצר או לקבל את ההובלה תוך עד 21 ימים ממועד קבלת ההודעה כי המוצר מוכן. איחור בקבלת המוצר מעבר לכך יחויב בתשלום דמי אחסון של 30 ₪ לכל יום, ובמקרה זה נהיה רשאים גם לבטל את ההזמנה ולא תהיה לך כל טענה בגין כך.
26. המוצר נותר בבעלותנו עד קבלת מלוא התשלום.
27. אי עמידה בתנאי התשלום מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
28. עלות הובלת המוצר לביתך: עלות הובלת המוצר לביתך (אם אינך מעוניין לאסוף אותו בעצמך מאיתנו) תלויה בסוג המוצר, במספר המוצרים שרכשת ובמרחק ההובלה מאיתנו, כפי שמפורט במחירון ההובלות המתפרסם באתר האינטרנט שלנו ומצוי גם בידי נציגי המכירות.
בנוסף לעלות ההובלה הבסיסית, תיגבה תוספת תשלום עבור הובלה לאיזורים מרוחקים, לפי הפירוט שלהלן:
עבור הובלה לאיזורים הבאים תיגבה תוספת של 99 ₪: צפונית לקריית ים; יישובי גוש משגב; צפונית-מזרחית ומזרחית לנצרת עילית; מעבר לקו הירוק.
עבור הובלה לאזורים הבאים תיגבה תוספת של 199 ₪: מזרחית למיתר; דרומית לבאר שבע; מערבית לנתיבות; דרומית ומערבית לאופקים; ישובים מזרחיים לגן נר מעבר לקו הירוק; רחבי רמת הגולן.
עבור הובלה לאזורים הבאים תיגבה תוספת של 389 ₪: יישובי כביש הערבה בין עין גדי לאילת; ירוחם ודרומית אליה.
29. הובלה לקומות גבוהות: אם הובלת המוצר מצריכה הובלה ידנית במדרגות הבניין לקומה רביעית או חמישית, יהיה עליך לשלם למוביל, בנוסף לעלות ההובלה, 50 ₪ עבור הובלה לקומה רביעית או 100 ₪ לקומה חמישית.
שים לב: איננו מספקים שירותי הובלה ידנית במדרגות לקומה גבוהה יותר מן הקומה החמישית. אם נדרשת הובלה כזו לביתך, עליך לציין זאת מראש ולהזמין מנוף או הובלה במדרגות הבניין על חשבונך. יחד עם זאת, ייתכן כי נוכל לסייע בהזמנת מנוף במחיר מוזל, שיסוכם מראש. צור עימנו קשר לבירור.
30. הובלות מיוחדות: עלות ההובלה המצויינת בהזמנה זו מתייחסת להובלה שגרתית. אם הובלת המוצר לבית הלקוח מצריכה טיפול מיוחד או עלויות מיוחדות (למשל כאשר יש צורך בשימוש במנוף, כאשר המעברים בבית הלקוח מחייבים פירוק והרכבה של המוצר, פירוק של סורגים או טיפול מיוחד אחר) האחריות לכך היא על הלקוח, ועליו לשאת בעלויות הנובעות מכך. אנו עשויים לסייע בהובלה במקרים אלה, אך עליו ליידע אותנו מראש על כך שההובלה אליו מחייבת טיפול מיוחד לצורך בירור אם באפשרותנו לבצעה ומה העלות הנוספת הדרושה.
בנוסף לאמור, הובלת ספות שארכן 2.30 מ’ ומעלה כרוכה בתוספת תשלום, כמפורט במחירון ההובלות של החברה אשר מצוי בידי אנשי המכירות ומתפרסם באתר החברה. תוספת זו לא תחול אם הספה מורכבת משני חלקים.
31. מסירת המוצר תיעשה לך או למורשה מטעמך, מגיל 18 ומעלה, כנגד חתימה על תעודת המשלוח. הלקוח עשוי להידרש להציג תעודת זהות. ללא הצגת תעודת זהות וחתימה על תעודת המשלוח אנו רשאים להחזיר אלינו את המוצר ועלות ההובלה החוזרת תחול עליך.
32. במקרה שהובלה תתעכב מעבר למקובל ולדרוש או שלא ניתן יהיה לבצע אותה בשל נסיבות התלויות בך (למשל אם אינך נמצא במועד שתואם או אם ההובלה מחייבת הזמנת מנוף או כרוכה בטיפול מיוחד ולא הודעת על כך מראש) נהיה רשאים לחייב אותך בעלויות שייגרמו כתוצאה מכך ו/או לבטל את ההובלה ולחייב אותך בעלות ההובלה החדשה.
33. הרכבה: אם המוצר שהוזמן מצריך הרכבה, באפשרותך לבחור במועד האספקה אם ברצונך כי ההרכבה תבוצע על ידי המוביל מטעם החברה. עלות ההרכבה מצויינת בפרטי הזמנה.
34. עליך לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו וככל האפשר עוד לפני עזיבת המובילים את הבית, ואם הנך אוסף אותו ממחסני החברה בעצמך, לפני הוצאתו מן המחסן. עליך להודיע לנו מיידית אם קיים פגם, תקלה או אי התאמה בין המוצר לבין ההזמנה.

אחריות לטיב המוצרים


35. אנו מעניקים אחריות לטיב המוצר למשך שנה מיום קבלתו, בכפוף לתנאים והסייגים הקבועים בתיאור המוצר, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההזמנה.
שים לב: סעיף זה לא יחול אם המוצר שהזמנת הוא מוצר מתצוגה או מעודפים. למוצרים אלה לא ניתנת אחריות, למעט למנגנונים מכאניים וחשמליים, אם קיימים במוצר.

ביטול עסקאות


36. הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך גילוי לפי המאוחר מביניהם. אם הנך אזרח ותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן וההתקשרות בעסקה כללה שיחה בינך ובין החברה (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית) הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך גילוי (לפי המאוחר מביניהם) אך יהיה עליך להציג תעודה המעידה על השתייכותך לאחת מאוכלוסיות אלה, על פי הקבוע בחוק הגנת הצרכן.
זכות הביטול לא תחול כאשר המוצר מיוצר במיוחד עבורך, החל ממועד תחילת ייצורו. נא שים לב אם הזמנתך מוגדרת כהזמנה מיוחדת בפרטי ההזמנה.
37. זכות ביטול מורחבת למזרנים: באפשרותך לבטל עסקת רכישת מזרן בתוך 30 יום ממועד רכישתו, בכפוף לכך שהוא נשמר באריזת הניילון המקורית שעמה סופק.
38. החזרת המוצר היא באחריותך ועל חשבונך ועליך לוודא כי לא ייגרם לו נזק במהלך ההובלה. אם יתברר כי במוצר שהוחזר נגרם פגם או נזק, נהיה רשאים לתבוע ממך פיצוי בגין כך. אם תבקש כי החזרת המוצר תיעשה על ידינו הדבר כרוך בתשלום דמי הובלה בסך 350 ₪ בצירוף תוספת עבור הובלה מאזורים מרוחקים, לפי הפירוט הקבוע בסע’ 28 שלעיל.
39. כספך יוחזר לך בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר ועד 100 ₪.
40. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה, אי-אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל הפרה אחרת מצידנו, עליך להעמיד את המוצר לרשותנו במקום שבו נמסר לך וכספך יוחזר לך, ללא דמי ביטול, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.
41. ניתן למסור הודעת ביטול בדואר רשום, בדוא”ל, פקס, בהודעה בלינק ייעודי המצוי באתר האינטרנט שלנו, או בשיחה עם נציג שירות הלקוחות או במשרדנו. בהודעת הביטול יש לציין שם, מספר ת.ז., מספר ההזמנה ופרטי יצירת קשר עמך.

הוראות נוספות


42. הפרסום באתר והשימוש בו, לרבות ביצוע רכישות, הינם ללא כל מצג או התחייבות משתמעת והאתר מוצג לציבור כמות שהוא(AS IS) . לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו בגין הפרסום, תוכנו, מגבלותיו או התאמת המידע או המוצרים לצרכיך ולדרישותיך. לא נהיה אחראים לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר ולא נישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בתקנון זה ו/או בהתאם להוראות דין שאין להתנות עליהם, ובכל מקרה ככל שתחול עלינו הגבלה, זו תגביל אותנו במידה הקבועה בהוראות הדין הקוגנטי ולא מעבר לכך. מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי תקנון זה אינו מהווה הסכם לטובת צד ג’.
43. אנו בודקים את התכנים המועלים לאתר ועושים מאמצים ניכרים כדי להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, איננו יכולים להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיותיך, כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), או כי הם יתאימו באופן מוחלט לרצונך וצרכיו של כל משתמש.
44. אנו לא נהיה אחראים ולא נישא במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם לך או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מן השימוש באתר, צפייה בתכניו ו/או הסתמכות עליהם, לרבות עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
45. אנו לא נישא באחריות לתקלות בגלישה באתר, לרבות שיבושים בתקשורת ופעילותם של צדדים שלישיים.
46. במקרה של ביטול עסקה והשבת התמורה בגינה, מכל סיבה שהיא, סעד ההשבה יהיה סעד יחיד וממצה, לא נישא בסכום נזק העולה על מחיר המוצר אשר הוזמן ושולם על-ידך, ולא יהיו לך נגדנו טענות ו/או דרישות נוספות אלא אם מוטלת עלינו חבות מכח דין קוגנטי שאז תהיה אחריותנו מוגבלת במידה הקבועה בדין.
47. אנו רשאים לבטל הזמנה אם לא שילמת את כל התשלומים שעליך לשלם עבור הרכישה, לא תאסוף את המוצר בתוך 21 ימים מן המועד שבו ניתנה לך הודעה כי המוצר מוכן לאיסוף ו/או שהובלת המוצר אליך לא התאפשרה בשל סיבה הקשורה בך. בנוסף, נהיה רשאים לבטל הזמנה ו/או למנוע ביצוע הזמנות ולחסום שימוש באתר במקרים שבהם יהיה לנו יסוד סביר להניח כי:
47.1. ביצעת מעשה בלתי חוקי או הפרת תנאי מתנאי התקנון;
47.2. מסרת, בעת ההזמנה או במועד אחר, פרטים מטעים;
47.3. ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בנו, במי מטעמנו ו/או בצד ג’;
47.4. אנו סבורים כי בכוונתך לשוב ולמכור את המוצר לצד ג’ או לסחור בו;
48. הפרת הוראות התקנון ו/או הוראות הדין בקשר עם השימוש באתר יקנו לנו זכות לפיצוי ו/או לכל סעד אחר על פי דין.
49. אינך רשאי להמחות את זכויותיך וחובותיך כלפינו אלא בכפוף למתן אישורנו לכך מראש ובכתב. היענות לבקשה כאמור מסורה לשיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט.
50. אנו רשאים להמחות את זכויותינו וחובותינו כלפיך לצדדים שלישיים בכל אופן שהוא על פי שיקול דעתנו, ובלבד שזכויותיך לא ייפגעו כתוצאה מכך. הנך מסכים להעברת פרטיך והמידע הנוגע לעסקאות שביצעת לצדדים שלישיים, ככל שהדבר יידרש לצורך האמור.
51. רישומינו בדבר הפעולות המתבצעות באתר הן רשומה מוסדית כמשמעות המונח בפקודת הראיות ויהוו ראיה לכאורה לנכונות האמור בהם.
52. הנך מוותר ולא תהיה רשאי לטעון כלפינו לעיכבון או לקיזוז.
53. לבית משפט השלום בראשון לציון או לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה הקשורה בהזמנת מוצרים מאיתנו ו/או בקשר עם השימוש באתר.

שמירת קשר ודיוור ישיר


54. אנו רשאים לעשות שימוש בפרטי הקשר שנמסרו על ידך לצורך משלוח עדכונים, מידע וחומר פרסומי באמצעות דוא”ל, מסרונים, ווטסאפ וכיו”ב, לרבות באמצעות צדדים שלישיים מטעמנו.
הנך רשאי להודיע על רצונך שלא לקבל עידכונים ומידע כאמור בכל עת במסירת הודעה בכתב, בלינק יצירת קשר המתפרסם באתר החברה, בדוא”ל, פקס או בדואר רשום לפי פרטי הקשר עמנו המתפרסמים בתקנון זה ובאתר. אם יישלחו אליך הודעות פרסומיות באמצעות מסרון תוכל להודיע על רצונך שלא לקבל הודעות כאלה גם באמצעות מסרון.

קניין רוחני


55. כל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות לאתר, ובכלל זאת זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את עיצוב האתר, תמונות, תכנים, יישומים, קוד מחשב, המוצרים ו/או כל חומר אחר, שייכות לנו או למי מטעמה. בפרסום האתר אין כדי להעניק רישיון או זכות אחרת ביחס לתכולת האתר, קוד האתר, התכנים וכיוצ”ב. הנך מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר ו/או צדדים שלישיים, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
56. מבלי לגרוע מהאמור, אין להעתיק, לשכפל, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים באתר בכל אמצעי ומדיה שהיא, אין לפרסם, לשדר, להקרין פומבית, להשמיע פומבית, ליצור עבודות נגזרות, להקצות, למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר או בתכנים, במישרין או בעקיפין בלי הסכמה בכתב ומראש מאתנו. חל איסור על כל שימוש בתכנים, בסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מן החברה בכתב.
57. כל שימוש הפוגע בקניין רוחני ישמש עילה לסגירת חשבונך ללא כל הודעה מוקדמת, ואתה תישא בכל ההוצאות אשר יגרמו לנו, ללקוחות האתר ו/או לך עצמך בגין השימוש ו/או בגין סגירת חשבונך וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לנו מכוח הסכם ו/או הדין.
58. חדירה למערכת המחשב של האתר אסורה ומהווה עבירה פלילית.

קישורים והפניות


59. באתר עשויים להימצא קישורים לאתרים אחרים ו/או לתכנים המועלים באתרים אחרים. פרסום קישור כאמור באתר החברה אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני. איננו נוטלים כל אחריות על התכנים שאליהם מוליכים הקישורים הנ”ל ואיננו אחראים לכל תוצאה או נזק, מכל סוג שהוא, כתוצאה מהשימוש בקישורים, כניסה לאתרים ו/או הסתמכות על האמור בהם.
60. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים ובאחריותך והצדדים השלישיים בלבד. לנו לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר לכך.
61. מומלץ לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של מפעילי אותם קישורים.

מדיניות הפרטיות


62. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון השימוש והשימוש באתר מהווה הצהרה בדבר הסכמה לתנאיה כתנאי לשימוש באתר.
63. בכפוף להוראות הדין, אנו רשאים לאסוף ולשמור מידע כגון פרטים שמסרת לנו ומידע שעשוי להיאסף במהלך ובקשר עם הרכישה, בעת אינטראקציה איתנו ובעת גלישה באתר האינטרנט ודף הפייסבוק שלנו (להלן: “המידע”). אנו רשאים לעשות במידע שימוש בין היתר על מנת לטפל בהזמנה, ליצור איתך קשר, לעדכן אותך בנושאים שונים, לתחזק, לשפר ולשנות את אתר החברה, התכנים והמוצרים המוצעים בו ולהתאים את תוכן האתר והמודעות המוצגות בו למשתמש.
64. שמירת, עיבוד וניתוח מידע ע”י החברה ייעשו תוך שמירה על המידע והגנה על הפרטיות בהתאם לדין, תוך נקיטת באמצעי אבטחה מקובלים. עם זאת מובהר, כי לא נהיה אחראים לחשיפת ו/או אבדן מידע כתוצאה מתקלה טכנית ו/או מפעולות זדוניות כגון פריצה למערכות האתר או שרתיו והנך מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בגין כך.
65. בכפוף להוראות הדין, נהיה רשאים להעביר את המידע לצדדים שלישיים הקשורים עמנו, בין היתר לצורך מתן שירות (כגון הובלה או תיקונים), הצעת מוצרים ושירותים קשורים, וכן לצרכים כגון ניתוח נתוני גלישה, פילוח הרגלי קניה, התאמת מודעות פרסומת, שיפור פעילות האתר וטיוב והתאמת המידע והפרסום המופיעים בו. אנו עשויים לעשות שימוש בכלים אוטומטיים ותוכנות, לרבות כאלה המופעלים ע”י צדדים שלישיים, לצורך ניתוח נתונים, אפיון השימוש באתר, שיפור חוויית הגלישה, הצגת תכנים, שירותים, פרסום או לצרכים אחרים. כלים ותוכנות אלה עשויים לעשות שימוש במידע כהגדרתו לעיל ולאסוף מידע כגון פרטי ספק האינטרנט, כתובת ה – IP, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש, זמני ואופני השימוש באתר האינטרנט, סוג הדפדפן, תגובות וחשיפה לפרסומים וכיו”ב. מסירת פרטים אישיים אגב עשיית שימוש באתר ו/או ביצוע הזמנה מהווה הסכמה לאיסוף ושמירת המידע ע”י החברה ו/או הצדדים השלישיים ו/או עשיית שימוש בו כאמור לעיל.
66. אנו רשאים לעשות שימוש ב”עוגיות” (Cookies), שהם קבצי טקסט קטנים המאוחסנים במכשיר המשתמש לצרכים שונים, כגון על מנת לחסוך מן המשתמש את הצורך להזין פרטים בכל כניסה, איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים והתאמה אישית של האתר והמוצרים המוצעים. ככלל, באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן באופן שקבצי “עוגיות” לא ייקלטו במכשירך או יימחקו ממנו.
67. אנו רשאים לשלוח לך הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות. הנך מאשר קבלת הודעות אלה, שאינן בגדר פרסומת, גם אם לא תיכלל ברשימת התפוצה לקבלת דיוור שיווקי מטעמנו או תוסר ממנה.
68. בכפוף להוראות הדין, בעת שימוש באתר החברה אנו רשאים לאסוף נתונים המבוססים על מיקום. עשיית שימוש באתר החברה מהווה אישור לאסוף נתונים אלה ולעשות בהם שימוש, לרבות העברתו לגורמים קשורים. ככלל, ניתן לכבות את פונקציית המיקום במכשיר הסלולרי ע”מ למנוע איתור מיקום.
69. פרטי כרטיס האשראי שיימסרו על ידך ינוהלו ועשויים להישמר ע”י חברת הסליקה ובאחריותה בלבד. איננו שומרים ו/או מנהלים פרטים אלו. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכניך לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת. איננו אחראים לאבטחתם ו/או לכל נזק שהוא אשר ייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולא תהיה לנו כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים, פריצה לנתונים ו/או לאבטחת המידע של נתונים אלו.
70. אנו רשאים לעשות שימוש במידע בכפוף לאמור בתקנון, במדיניות הפרטיות והוראות הדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור החברה נהיה רשאים לעשות שימוש במידע לצורך מניעת שימוש לרעה, לצורך הגנה על זכויותינו או זכויות צדדים שלישיים וכן שימוש הנדרש על פי דין ו/או על פי הוראות הרשויות המוסמכות, ומודגש כי נהיה רשאים לחשוף מידע שבידינו לצורך הגנה על זכויותינו (כגון בהליך משפטי) או אם קיים חשש סביר כי התבצעה הפרה של תנאי השימוש באתר או הוראות הדין אף בלא צו שיפוטי המורה על כך.
71. אנו רשאים לשנות ולעדכן את הוראות מדיניות הפרטיות על פי שיקול דעתנו וללא מתן הודעה על כך. מומלץ לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת.
72. אין במדיניות הפרטיות כדי לגרוע מהוראות דין שאין להתנות עליו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות דין כאמור לבין הוראות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות הדין.


הוראות שימוש למוצרי ניב דיזיין 


1. להלן מפורטות הוראות השימוש הכלליות למוצרי ניב דיזיין, אנא קרא אותן בעיון! על מנת לשמור על המוצרים, מראם ותקינותם, עליך לנהוג בהם בזהירות ובהתאם להוראות שימוש אלה. אם נמסרו לך בנוסף הוראות שימוש ספציפיות למוצר, עליך לפעול גם לפיהן. לא נישא באחריות לתיקון נזקים, קלקולים או פגמים שייגרמו למוצר עקב כך שהוא טופל או נעשה בו שימוש שלא על פי הוראות השימוש למוצר.
2. אין לעשות שימוש במוצר מחוץ לבית (למעט מוצרים המיועדים לכך).
3. יש להרחיק את המוצר מתנורים, גופי חימום ומקורות אש ולמנוע חשיפה ישירה וממושכת שלו לשמש.
4. אין להשתמש בסקוץ’ ברייט, ברזלית או כרית הפלא ואין לעשות שימוש בחומרי ניקוי ממיסים או בחומרים אחרים שעשויים לפגום בצבע או להשאיר כתמים על המוצר, כגון שמן (כולל שמן עץ). במקרה של ספק לגבי התאמת החומר למוצר ניתן לבדוק אותו בפינה נסתרת לפני השימוש, אך בכל מקרה לא תינתן אחריות לכתמים, פגיעה או שינוי צבע כתוצאה משימוש בחומר שאינו מתאים.
5. ניתן לנקות את המוצר באמצעות מטלית לחה או יבשה או באמצעות כמות מעטה של מים מזוקקים. אין לחשוף את המוצר לכמות גדולה של מים ובכל מקרה שמוצר נחשף למים יש לייבש את המים היטב ובמהירות. אין להשאיר חלקים של המוצר כשהם רטובים ויש לשים לב במיוחד שלא נשארים מים בתוך חלקי המוצר כגון במגירות או בין משטחים של שולחנות.
6. אין לגרור את המוצר.
7. אין להעמיס על המוצר משקל חריג.
8. אסור להניח על המוצר חפצים בעלי קצוות חדים או טקסטורה מחוספסת שעשויה לשרוט אותו.
9. אין להניח על המוצר חפצים חמים ללא בידוד מספק.
10. אין לקפל ולכופף כריות של כורסאות וספות, לשבת על המשענת או המסעד, לעמוד, להשעין את כל משקל הגוף על נקודה אחת (כגון הברך) ו/או לקפוץ עליהן.
11. אין לכבס או לגהץ את הבד.
12. מזרנים שנעשה בהם שימוש על צד אחד בלבד נשחקים באופן לא שווה והדבר עלול לגרום להם נזק. יש להפוך את המזרן אחת לשלושה חודשים לפחות.
13. יש להציב מזרנים על תמיכה אחידה ורציפה וללא מרווחים של יותר מעשרה ס”מ.
14. הוראות שימוש במוצרים בעלי ידיות ומשענות מתכווננות –
הידית נועדה לשימוש כאשר המשענת במצב שכיבה. להרמה יש להרים את הידית בעדינות וללא הפעלת כח. לצורך הורדה יש לבצע ראשית הרמה עד לנקישה האחרונה ורק לאחר מכן להוריד כלפי מטה. חשוב: אין לשחק עם מנגנון ההרמה, לדחוף את הידית ו/או המשענת המתכווננת בכח, אין לדרוך, לעמוד או להפעיל לחץ על כל חלק מן המוצר והידית או המשענת בפרט. מעשים כאלה צפויים לגרום לנזק ו/או שבר במוצר אשר לא יכוסה במסגרת האחריות.
15. הוראות שימוש במערכות ישיבה הכוללות ריקליינרים (הדום נשלף) –
מערכות ישיבה הן כבדות מאד, ומערכות בעלות ריקליינרים במיוחד. חל איסור מוחלט על משיכת מערכת הישיבה באמצעות ידית הריקליינר ו/או במשיכת חלקים אחרים, דבר שעשוי לגרום קרעים ושברים. אין לקום מהכורסא כאשר ההדום שלוף. שימוש במערכת הריקליינר יש לבצע ללא שימוש בכח. אם ההדום אינו נשלף במשיכה קלה יש לוודא כי אין גורם כלשהו אשר גורם לעצירת תנועת הפתיחה, ואם לא נמצא גורם כזה יש ליצור איתנו קשר. אין לטפס על ההדום ואין לעמוד עליו. פעולה בניגוד לאמור צפויים לגרום לנזק ו/או שבר במוצר אשר לא יכוסה במסגרת האחריות.
16. אם אינך בטוח לגבי אופן השימוש הנכון במוצר, הנך מוזמן לפנות אלינו בצירוף מספר ההזמנה לצורך קבלת ייעוץ והנחיות.

 


הצהרת נגישות – ניב דיזיין ריהוט בהתאמה אישית (niv-design.co.il)האתר של ניב דיזיין ריהוט בהתאמה אישית נועד להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות. הוא משתמש בתוסף נגישות ייעודי עבור אתרי SITE123.

תוסף זה מוסיף מגוון של תכונות נגישות לאתר, כולל:

– תמיכה בקוראי מסך
– כותרות לתמונות
– תיאורים טקסטואליים לווידאו
– חלופות טקסט עבור קוד
– ניווט ידידותי לקורא מסך
– אפשרויות התאמה אישית נרחבות

האתר הזה נבדק על ידי אנשים עם מוגבלויות, ואנחנו תמיד עובדים על שיפור הנגישות שלו. אם יש לך משוב או שאלות, אנא אל תהסס לפנות אלינו בכתובת המייל: nivfurniture@gmail.com

הנה כמה דברים נוספים שאנחנו עושים כדי להבטיח שהאתר הזה יהיה נגיש ככל הניתן:

– אנחנו משתמשים בפונטים ידידותיים לקורא מסך
– אנחנו משתמשים בצבעים ניגודיים
– אנחנו משתמשים בהפרדות ברורות בין הרקע לתוכן
– אנחנו משתמשים בתפריטים ידידותיים לניווט
– אנחנו משתמשים בתבניות נגישות

אנחנו מאמינים שכולם צריכים להיות מסוגלים לגשת למידע ולמוצרים שלנו, ללא קשר למוגבלויות שלהם. 

אנחנו מחויבים להמשיך ולשפר את הנגישות של האתר שלנו, ואנו מעריכים את המשוב שלכם במידה וינתן על ידכם.

נגישות לבית העסק של ניב דיזיין ריהוט בהתאמה אישית

בית העסק שלנו נמצא באונליין ואו בפגישה ייעוץ בבית שלכם על מנת להקל הנגישות שלכם.


אנו מכבדים את כל סוגי כרטיסי האשראי