. פרטיות וסודיות

חברת ניב דיזיין לא תעביר את פרטים מזהים אודות לקוחותיה לצד שלישי, למעט חברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:

  • אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר
  • לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת מוצר באתר, במרכז ההזמנות הטלפוני או בכל אמצעי אחר כגון קטלוג
  • בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר
  • אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם עלמא עיצובים בע"מ עלמא עיצובים או מי מטעמה
  • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ניב דיזיין
  • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בניב דיזיין או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות ניב דיזיין והחברות המציעות
  • אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה
  •   בעת ביצוע הזמנה באתר,אני מאשר לקבל דיוור פרסומי, במידה ובעתיד אתנגד אוכל לשלוח מייל להסרה מרשימת התפוצה nivfurniture@gmail.com